Få hjälp att ordna begravning


Om man som nära anhörig till en avliden tänker söka hjälp så kan den finnas i olika skepnader. De allra närmaste är helt naturligt att prata med, församlingens präst och begravningsbyrån är de man kan välja för att få hjälp med begravningen. Att få kontakt med en bra byrå är kanske viktigast och där kan man få råd av bekanta som haft begravning eller med prästen som kan rekommendera. Men det yttersta ansvaret vilar på den som fått ta hand om alltihop och denne kan välja att göra en del själv eller lämna allt i andra händer.

Några aspekter att tänka på utöver de vanligaste

  • Avsked. Vill de närmaste se den avlidne innan jordfästning eller kremering? Är man osäker kan man fråga präst eller diakon om råd. Sjukhuset där den avlidne förvaras hjälper till med detta.
  • Själaringning. Ännu existerar den äldre tradition där församlingen ringer i kyrkans klockor, antingen samma dag som dödsfallet eller första vardagen därefter.
  • Tacksägelse i kyrkan. Ett offentligt tillkännagivande att ett dödsfall inträffat kan göras för den som varit medlem i Svenska Kyrkan. Anhöriga deltar vid den gudstjänst där detta meddelas.
  • Val av gravplats. Om det inte redan finns en familjegrav bör man bestämma hur stor grav och vilka som är tänkta att vila där framleds. Vi skall ju alla den vägen vandra.
  • Minnesgåvor. Är ett alternativ till blommor där vänner och bekanta kan betala in ett fritt valt belopp till välgörande ändamål.
  • Bårtäcke. Kan man välja att drapera kistan med under begravningsakten. De flesta församlingar lånar ut ett sådant.

Klädsel

En vanlig fråga som många söker hjälp med är vilken klädsel som skall bäras under begravningsceremonin. Svaret är att klädseln varierar både över delar av landet och vilken kulturell eller religiös inriktning den avlidne haft. Det brukar uttalas valfri klädsel men man bör ändå iaktta seder och bruk. Vanlig klädsel är dock:

För män: Mörk kostym eller mörka byxor med mörk kavaj. Svart slips är det mest korrekta men de allra närmaste av anhöriga kan ha vit slips.

Kvinnor: Mörka kläder som kan vara dräkt, klänning, kjol eller mörka byxor. Vit scarf eller halsduk.