Skillnader mellan olika begravningsbyråer


De byråer för begravning som finns i Sverige idag är i stort sett av två typer. Den ena är Fonus som är en folkrörelseägd kooperativ förening som finns i Sverige och Norge. De grundades år 1945 på initiativ av Kooperativa Förbundet. Den andra är SBF Sveriges Begravningsbyråers Förbund som är en medlems- och branschorganisation med cirka 400 byråer över hela landet anslutna. SBF startades år 1922. Utöver dessa finns en del oorganiserade och/eller icke-auktoriserade byråer.


En begravningsbyrå sköter följande:

  • Själva begravningen med kista, kistläggning och transport
  • Kan sköta om hela minnesstunden med catering
  • Är behjälplig med juridiska spörsmål som kan uppkomma vid dödsfall
  • Utreder dödsbon samt upprättar bouppteckning
  • Utreder eventuella testamenten och arv

De byråer för begravning som finns i Sverige idag är i stort sett av två typer. Den ena är Fonus som är en folkrörelse-ägd kooperativ förening som finns i Sverige och Norge. De grundades år 1945 på initiativ av Kooperativa Förbundet. Den andra är SBF Sveriges Begravningsbyråers Förbund som är en medlems- och branschorganisation med cirka 400 byråer över hela landet anslutna. SBF startades år 1922. Utöver dessa finns en del oorganiserade och/eller icke-auktoriserade byråer. Inom SBF:s medlemmar finns en del olika kedjor av företag, antingen landsomfattande eller lokala.

Prisskillnaden är inte så stor

Skillnaden mellan byråerna är inte stora. Vissa detaljer skall en byrå sköta och annan service som exempelvis minnesstunden lägger kanske de i sin tur ut på annan anordnare. Detta kan variera mellan olika byråer. Ibland kan det dock i sorgens svåra stund, vara tacksamt med en enda kontakt och att låta den byrå man väljer sköta allt som rör begravningen. En del tror att det är stora skillnader mellan begravningsbyråernas tjänster men undersökningar visar att så inte är fallet. Skillnaderna är små. Den stora variationen är de olika kistor som står till buds, där kan priserna skilja ordentligt.

Borgerlig begravning

En skillnad mellan begravningsbyråer kan vara att alla inte erbjuder borgerlig begravning fastän alla skall göra det. De kanske undviker att föra saken på tal på grund av sin nära kontakt med kyrkan. Men i vissa fall kan en borgerlig begravning vara att fördra. Om man exempelvis vet att den avlidne varit ateist eller i vart fall icke-troende kan en begravning utan religiösa förtecken vara lämplig. Kontrollera därför vad begravningsbyrån säger om borgerlig begravning om detta eventuellt kan vara aktuellt.

Privat eller föreningsdriven begravningsbyrå

De flesta byråerna är privatägda men så finns även det kooperativa Fonus som sköter om cirka 30 000 begravningar per år vilket motsvarar omkring en tredjedel av alla dödsfall som inträffar årligen i Sverige. Fonus är folkrörelse-ägd och initierades av det som alla kallade Konsum förr. Vad är då skillnaden mellan dem och de privata? Egentligen inga skillnader finns i stort sett förutom att de privata drivs av vinstintresse. För de anhöriga till en avliden märks knappast vilken organisation byrån tillhör. Det skall heller inte skilja mellan auktorisation eller icke-auktoriserade.