Planera begravning i 3 enkla steg


När en nära anhörig avlidit kanske det faller på dig att planera och ordna begravningen. Detta är inget som är enkelt, speciellt inte i den sorg som råder efter frånfället. Men det måste tyvärr göras och att ta kontakt med församlingens präst för råd kan var bra ur flera aspekter. I vart fall om det skall bli en kyrklig begravning.

 1. Överväg den avlidnes önskningar

Det första som man bör tänka på är hur den avlidne ville ha sin egen begravning. Om inget varit bestämt är det de närmaste som avgör. Först bör man bestämma om det skall bli jordfästning eller kremering. Var den avlidne medlem i Svenska Kyrkan eller inte, mycket av ceremonin är beroende av det.

 1. Kontakta en begravningsbyrå

Om man samrått med präst eller inte så är nästa steg att kontakta en eller helst ett par begravningsbyråer. Nästa bit i detta steg är att kontakta dem för ett personligt besök. Det intryck du får blir avgörande vilken byrå du väljer.

 1. Avgör vad begravningsbyrån tar hand om och vad du kan göra själv

I samråd med den valda begravningsbyrån avgör du vilka delar av begravningsförberedelserna de skall göra och vilka du själv eller närstående uträttar själv. Där ingår eventuell dödsannons, planering av själva gravsättningen och minnesstund.

Gör en checklista

Dessa tre steg kan också täckas med en checklista. Några utgångspunkter kan vara följande. Listan kan fyllas på vartefter men duger bra att börja med:

 • Den avlidnes sista vilja
 • Om den avlidne var medlem i kyrkan eller ej
 • Typ av begravning, jord eller kremering
 • Bestäm kista eller urna
 • Minnessaker som skall vara med
 • Ny sten eller komplettering av gravsten
 • Eventuella minnesgåvor
 • Dödsannons
 • Kläder till den avlidne
 • Dekoration av kista
 • Blommor och kransar
 • Gästernas klädsel
 • Var minnesstunden skall hållas
 • Vad man skall bjuda på under minnesstunden

Det finns naturligtvis än fler detaljer men de visar sig varefter som man bestämt huvudformen för begravningen och i vilken omfattning man själv organiserar det hela.

Personlig begravning

Planeringen av en begravning kan göras helt traditionellt eller efter eget bevåg. Att ordna med en riktigt personlig begravning till ära för den avlidne har blivit alltmer vanligt. Man smyckar kistan med många minnessaker och mindre med kransar och blommor. I dagens moderna värd kanske man under minnesstunden kan visa film eller foton på storskärm där den döde blir levande igen. Det finns många saker att kunna genomföra bara man tänker efter. Att bli alltför sorgtyngd hedrar inte den avlidne, att istället ge den sista vilan till en alldeles särskild upplevelse för deltagarna ger dem säkert en mer varm och rättvis bild att bevara i sitt minne.